Garanteret obligation

En garanteret obligation er en obligation, hvor hovedstads- og rentebetalinger garanteres af en tredjepart. Denne garanti bruges til at mindske risikoen for manglende betaling for investorer, som derefter er villige til at betale en lavere effektiv rente på gælden. Parter, der kan garantere obligationer, er som følger:

  • Virksomhedsforældre til datterselskaber eller joint ventures, der udsteder obligationer

  • Et obligationsforsikringsselskab

  • En statslig enhed