Ekstern afhængighed

En ekstern afhængighed er et input fra en ekstern kilde, der kræves, før en opgave kan fortsætte. Denne afhængighed har ofte form af en godkendelse. For eksempel:

  • Et regeringsorgan skal udstede en driftslicens til et kraftværk, før anlægget kan tændes. Licensen er en ekstern afhængighed.

  • En kunde skal gennemgå fremdriften af ​​et projekt og give sin godkendelse, før han frigiver midler til at betale for den næste sammenfattende opgave. Godkendelsen er en ekstern afhængighed.

  • En bygningsinspektør skal udstede en tilladelse, før ledningerne til en bygning godkendes. Tilladelsen er en ekstern afhængighed.

En projektleder skal spore eksterne afhængigheder nøje for at sikre, at et projekt gennemføres efter planen. Dette kan gøres ved løbende møder for at gennemgå situationen med hensyn til hver af disse afhængigheder.