Nettoprovenu

Nettoprovenu er det beløb, der er modtaget fra en salgstransaktion, efter at alle salgsrelaterede gebyrer er betalt. Eksempler på disse gebyrer er lukkeomkostninger, provisioner og kreditkortgebyrer. Disse gebyrer inkluderer ikke omkostningerne ved det solgte aktiv. For eksempel sælger en kunstner et maleri gennem et kunstgalleri for $ 10.000. Galleriet tager en kommission på 40%, så kunstnerens nettoprovenu beløber sig til $ 6.000.