Supplerende konto

En supplerende konto øger værdiansættelsen af ​​en passivkonto. I det væsentlige føjes kreditbalancen på denne konto til den forpligtelseskonto, som den er parret med. Det mest almindelige eksempel på en supplerende konto er den ikke-amorterede obligationspræmiekonto, der bruges, når en virksomhed sælger obligationer til en præmie. Den ikke-amorterede obligationspræmie og obligationsforpligtelsen repræsenterer, når de kombineres, obligationsudstederens faktiske forpligtelse.

Dette koncept er det modsatte af en kontokonto, som reducerer saldoen på den konto, som den er parret med.