Udbytte, der skal betales

Udbytte, der skal betales, er udbytte, som et selskabs bestyrelse har erklæret, at det skal betales til dets aktionærer. Indtil det tidspunkt, hvor virksomheden faktisk betaler aktionærerne, registreres udbyttets kontante beløb på en udbytte, der skal betales, som en kortfristet forpligtelse.

For eksempel erklærer bestyrelsen for ABC International den 1. marts et udbytte på $ 1 til indehaverne af selskabets 150.000 udestående aktier af almindelig aktie, der skal betales den 31. juli. I løbet af marts registrerer ABC's regnskabsafdeling en kredit til den udbetalte udbyttekonto og en debitering til den tilbageholdte indtjeningskonto, hvorved $ 150.000 flyttes ud af egenkapitaldelen af ​​balancen og ind i balancens sektion for kortfristede forpligtelser. Dette forbliver en forpligtelse indtil 31. juli, hvor ABC betaler udbyttet. Ved betaling debiterer virksomheden den udbetalte udbyttekonto og krediterer kontantkontoen og eliminerer dermed forpligtelsen ved at trække kontanter.

Udbytte, der udbetales, klassificeres næsten altid som en kortfristet forpligtelse, da bestyrelsens hensigt er at betale udbyttet inden for et år. Således skal udbetalt udbytte medtages i eventuelle kortsigtede likviditetsberegninger, såsom aktuel ratio eller quick ratio.

Udbytte, der skal betales, er en underlig form for forpligtelse, da det er en forpligtelse for selskabet at betale sine egne aktionærer, mens andre typer forpligtelser normalt er helt separate tredjeparter, såsom leverandører eller långivere. Ikke desto mindre er resultatet af en udbetaling af udbytte, at kontanter forlader virksomheden og repræsenterer en juridisk forpligtelse til at betale, så udbytte, der skal betales, skal betragtes som en gyldig forpligtelse.

En stor udbytteforpligtelse kan fortolkes som et tegn på virksomhedens rentabilitet, da det indebærer, at virksomheden har haft et så rentabelt år, at det har råd til at foretage en betydelig fordeling til sine aktionærer. Selvom en udbytteforpligtelse således kan skade en virksomheds likviditetsforhold, betyder det ikke et langsigtet problem med en virksomheds økonomiske situation. Ikke desto mindre bør bestyrelsen være opmærksom på den negative indvirkning af et stort udbytte, der skal betales på en virksomheds aktuelle forhold, hvilket kan falde nok til at overtræde en lånepagt.