Overensstemmelsesrevision

En compliance-revision er et audit-engagement, hvor målet er at afgøre, om en organisation overholder betingelserne i en kontrakt eller visse regler og forskrifter. For eksempel kunne en compliance-revision være målrettet mod:

  • Sikring af, at vilkårene for en obligationsindryk følges

  • Sikring af, at beregningen og betalingen af ​​en royalty er korrekt

  • Bekræftelse af, at arbejdstageres kompensationsløn rapporteres korrekt