Teoretisk kapacitet

Teoretisk kapacitet er den mængde kapacitet, der kunne opnås, hvis et produktionsanlæg var i stand til at producere på sit højeste effektivitetsniveau uden nedetid. Teoretisk kapacitet bør ikke bruges til planlægning eller bonuskompensation, da det næsten er umuligt at opnå i praksis. Følgende faktorer kan forstyrre et anlægs evne til at nå sin teoretiske kapacitet:

  • Planlagt vedligeholdelse

  • Uplanlagt vedligeholdelse

  • Råmangelmangel

  • Udskiftning af udstyr

  • Arbejdsmangel

  • Strømsvigt

  • Guds handlinger, såsom oversvømmelser og jordskælv

Teoretisk kapacitet er også kendt som ideel kapacitet.