Maker definition

En producent er den person, der underskriver en check, en pengebrev eller et andet omsætteligt instrument. Denne person eller den enhed, han eller hun repræsenterer, påtager sig ansvaret for betaling af den underliggende forpligtelse og har myndighed til at gøre det.