Ikke-amorteret obligationspræmie

Ikke-amorteret obligationspræmie er en forpligtelse fra obligationsudstederen og består af forskellen mellem den pris, en obligation blev solgt til, og dens pålydende værdi. Denne konto indeholder det resterende obligationspræmie, som obligationsudstederen endnu ikke har afskrevet i renteudgifter i løbet af obligationens løbetid.