Pantsat aktiv definition

Et pantsat aktiv er et aktiv, der bruges som sikkerhed på et lån. Et pantsat aktiv reducerer risikoen for långiveren, da det kan overtage og sælge aktivet, hvis låntager misligholder lånebetalinger. Da tilstedeværelsen af ​​et pantsat aktiv reducerer risikoen for långiveren, kan låntager muligvis forhandle om en reduktion af den opkrævede rentesats.

Afhængig af situationen kan långiveren kræve, at låntager deponerer kontanter eller værdipapirer (det pantsatte aktiv) på en konto, som långiveren kontrollerer. Ved at gøre dette er der ingen tvivl om, at långiveren kan få adgang til aktivet i tilfælde af misligholdelse af lån, selvom låntager fortsat modtager alle udbytte- og rentebetalinger fra sikkerhedsudstederne i denne periode. Det nøjagtige beløb og typen af ​​aktiver, der skal pantsættes, afgøres under forhandlingerne mellem långiver og låntager.