Netto hurtige aktiver

Netto hurtige aktiver er det samlede beløb for en virksomheds kontanter, omsættelige værdipapirer, tilgodehavender og kortfristede forpligtelser. Foranstaltningen ekskluderer beholdning, der kan være vanskelig at afvikle inden for en kort periode. Netto hurtige aktiver kan bruges til at få en forståelse af en organisations evne til at afvikle kortsigtede forpligtelser med aktiver, der let kan konverteres til kontanter.