Økonomisk interesse

En finansiel interesse er en ejerandel i en aktiesikkerhed eller gældssikkerhed udstedt af en enhed, herunder rettigheder og forpligtelser til at erhverve en sådan interesse. En revisor er dybt interesseret i de typer og mængder af økonomiske interesser, han eller hun har i en attestkund, da disse investeringer kan påvirke revisors uafhængighedsniveau i forhold til klienten. Forringet uafhængighed kan resultere i, at revisor bliver nødt til at afslutte et attestationsopdrag.