Fakturagodkendelsesprocessen

Godkendelser bør undgås så meget som muligt i regnskabet. Der er en betydelig flaskehals involveret i at vente på, at en manager godkender en faktura, så brug så mange andre alternativer som muligt. For eksempel:

  • Brug indkøbsordre som godkendelse . Hvis indkøbsafdelingen allerede har udstedt en indkøbsordre, skal indkøbsordren i sig selv være tilstrækkeligt bevis for, at en faktura kan betales.

  • Fjern godkendelser for små beløb . Etablere et tærskelværdifakturabel, under hvilket der ikke er behov for en godkendelse.

  • Brug negative godkendelser . Send en fakturakopi til en godkender med instruktioner til kun at svare, hvis der er et problem med fakturaen. Det regnskabsmæssige personale antager, at alle andre fakturaer er godkendt som standard.

  • Få godkendelser personligt . Hvis det er absolut nødvendigt at få en godkendelse, skal en regnskabsperson aflevere fakturaen, besvare eventuelle spørgsmål fra godkenderen og bringe den underskrevne faktura tilbage. Det er tidskrævende at gøre det, men sikrer, at fakturaer returneres rettidigt.