Grad af total gearing

Graden af ​​samlet gearing er den proportionelle ændring i nettoindkomst forbundet med en given ændring i indtægter. Det er en kombination af graden af ​​operationel gearing og graden af ​​finansiel gearing. Når en virksomhed har en stor operationel og finansiel gearing, kan selv en beskeden ændring i sit salg udløse en væsentlig ændring i dens rentabilitet. Graden af ​​samlet gearing kan beregnes ved at dividere den procentvise ændring i indtjening pr. Aktie med den procentvise ændring i salget.