Hvornår skal akkumulerede afskrivninger elimineres?

Akkumuleret afskrivning er en samling af afskrivningen, der er knyttet til et aktiv. Når aktivet sælges på anden måde bortskaffes, skal du fjerne den akkumulerede afskrivning på samme tid. Ellers vil der opstå en usædvanlig stor mængde akkumulerede afskrivninger over balancen.

For eksempel har Haversack Company $ 1.000.000 faste aktiver, for hvilke det har opkrævet $ 380.000 af akkumulerede afskrivninger. Dette resulterer i følgende præsentation på Haversacks balance: