Sikkerhedsstillelse

En sikkerhedsstillelse er en obligation, der er sikret ved udstederens egne sikkerhedsinvesteringer. Disse investeringer deponeres hos en kurator, der besidder dem på vegne af obligationsejerne. Hvis den udstedende enhed misligholder sin obligationsforpligtelse, modtager obligationsejerne de værdipapirer, som kuratoren besidder.