Kontroller udskrivningsafgifter

Gebyrer for udskrivning af check er det gebyr, som en bank pålægger, når en kontoindehaver bestiller yderligere checklager. Gebyret køres typisk gennem kontohavers bankkonto og vises på det månedlige kontoudtog som fradrag. Kontohaver opkræver dette beløb til udgifter efterhånden som de afholdes.