Bruttoløn

Bruttoløn er det samlede vederlag, der er betalt til en medarbejder. Det udbetales via lønsystemet. Bruttoløn inkluderer alle følgende:

  • Løn (løn er baseret på en timesats og løn på en årlig sats)

  • Bonusser

  • Provisioner

  • Piece rate betale

  • Skiftforskelle (et lille ekstra beløb betalt til dem, der arbejder på det andet eller tredje skift)

  • Tips

  • Syge løn

  • Feriepenge

  • Feriepenge

Bruttoløn er det samlede vederlag, før skat og andre fradrag fjernes. Hvis disse poster tages ud, kaldes resten nettoløn. Eksempler på de typer fradrag, der kan trækkes fra bruttoløn, inkluderer social sikring, Medicare, pynt, sundhedsforsikring, tandforsikring, livsforsikring, pensionsbidrag og velgørende bidrag.

F.eks. Arbejder Mr. Smith 40 timer med en timepris på $ 15 og tjener yderligere $ 1 i timen, fordi han arbejder på det andet skift. Han arbejder også ti timers overarbejde halvanden gang (som indeholder skiftdifferentialet på $ 1). Derfor beregnes hans bruttoløn som:

Grundløn = 40 timer x $ 15 = $ 600

Skiftforskel = 40 timer x $ 1 = 40

Overtid = 10 timer x $ 24 = $ 240

Bruttoløn = $ 880

Hvis (for eksempel) 20% derefter blev trukket fra $ 880 i bruttoløn for indkomstskat samt $ 100 for medicinsk forsikring, ville nettolønnen være $ 604.