Gunstig konverteringsfunktion

En fordelagtig konverteringsfunktion opstår, når en konverteringsfunktion er i pengene. Dette betyder, at konverteringskursen på et konvertibelt værdipapir er lavere end dagsværdien af ​​det instrument, hvor det konvertible instrument er konvertibelt. Indehaveren af ​​det konvertible instrument realiserer en fordel i størrelsen af ​​denne prisforskel. Omvendt realiserer udstederen af ​​værdipapiret en omkostning i prisforskellen, der er klassificeret som en finansieringsomkostning.