Doneret kapital

Doneret kapital er aktiver, der gives til en enhed som gave. Dette beløb registreres til dagsværdien fra datoen for modtagelse af gaven. For eksempel modtager et produktionsanlæg en pakke jord som en gave fra et lokalsamfund, når virksomheden accepterer at opføre et anlæg der.