Sham salg

Et sham-salg er en transaktion, hvor et selskab sælger aktiver til tredjeparter kontrolleret af aktionærerne til priser, der ligger langt under aktivernes markedsværdi. Når disse aktiver er fjernet fra virksomheden, går virksomheden konkurs, hvilket efterlader lidt af værdi for kreditorer at komme sig. Der er flere måder for kreditorer til at bekæmpe falske salg. De kan tvinge selskabet til at acceptere en lånepagt, så det ikke kan deltage i salg af aktiver uden tilladelse fra långiveren. En anden mulighed er at kræve personlige tilbagebetalingsgarantier fra ejerne af virksomheden, mens en tredje mulighed er at tage sikkerhedsinteresse i selskabets aktiver og perfektionere panteretten. Panteretten er knyttet til aktiverne, selvom de sælges til en tredjepart, så aktiverne kan stadig beslaglægges, selv efter et skindsalg.