Forlovelses brev

Et forlovelsesbrev er en aftale om, at et serviceselskab leverer tjenester til en klient. Brevet er i det væsentlige en forkortet kontrakt, der definerer de ydelser, der skal udføres, og størrelsen af ​​kompensationen, der skal betales. Forpligtelsesbreve kræves almindeligvis af servicevirksomheder, der beskæftiger sig med skat, revision, økonomi, rådgivning og juridisk rådgivning.

Et forlovelsesbrev skal underskrives af bemyndigede repræsentanter for begge parter, før det betragtes som en juridisk bindende aftale. Da dette brev behandles som en kontrakt, bør det behandle begge parters forpligtelser, herunder følgende spørgsmål:

  • De nøjagtige tjenester, der skal leveres, inklusive eventuelle forfaldsdatoer

  • Ydelseskriterier

  • Det nøjagtige beløb og tidspunktet for betalinger, der skal foretages af klienten

  • Eventuelle garantier for ydeevne

  • Hvordan en af ​​parterne kan opsige kontrakten

Et forlovelsesbrev kan bruges, når en eller begge parter ikke er villige til at indgå en mere detaljeret kontraktlig aftale.