Indkaldt aktiekapital

Indkøbt aktiekapital er aktier udstedt til investorer under den forståelse, at aktierne vil blive betalt for på et senere tidspunkt eller i rater. Aktier kan udstedes på denne måde for at sælge aktier på afslappede vilkår til investorer, hvilket kan øge det samlede beløb for egenkapital, som en virksomhed kan opnå. Henvisningen til "indkaldt" betyder, at virksomheden har udstedt en anmodning om en del eller hele den ubetalte saldo. Teknisk set kommer kravet om betaling fra bestyrelsen for det udstedende selskab.

Når en aktionær har betalt den udstedende enhed det fulde skyldte beløb for udstedte aktier, betragtes disse aktier som indkaldt, udstedt og fuldt betalt. Dette betyder dog ikke, at aktierne er registreret, hvilket gør det muligt for aktionæren at sælge aktierne til en tredjepart. Registreringsprocessen kræver, at udstederen registrerer aktierne hos den gældende offentlige tilsynsenhed, hvilket involverer en langvarig ansøgningsproces og løbende offentlig rapportering af økonomiske resultater fra udstederen.

Når en aktionær har betalt for indkaldt aktiekapital, er det mest almindeligt, at aktierne blot betragtes som en del af det samlede antal udestående aktier uden yderligere beskrivelse af deres tidligere status.