Resultat af primær drift

Driftsresultatmargenen er den indtjening, som en virksomhed genererer fra dens driftsaktiviteter. Det afslører den økonomiske levedygtighed i en virksomheds kernedrift inden eventuelle fremmede finansielle eller skatterelaterede virkninger. Den grundlæggende beregning af driftsresultatmargenen er som følger: