Pessimistisk tid

Pessimistisk tid er et koncept, der anvendes i programvurderings- og gennemgangsteknikken (PERT). Det repræsenterer den længste estimerede tidsperiode, inden for hvilken en opgave sandsynligvis vil blive afsluttet, og bruges i projektledelsesaktiviteter.