Upstream fusion

En fusion opstrøms indebærer fusionering til et betydeligt større firma. En af grundene til, at det mindre firma gør det, er at det kan få adgang til det større produkts bredere produktlinje, geografiske rækkevidde, ekspertise og administrative kapacitet.

En fusion opstrøms kan også defineres som fusion af et datterselskab i dets moderselskab.