Iboende værdi

Den indre værdi måler værdien af ​​en aktieoption. Det er det overskydende beløb af dagsværdien af ​​en aktie over udnyttelseskursen for en underliggende aktieoption ganget med antallet af aktier, som instrumentet konverterer til. Konceptet bruges til indregning af værdien af ​​en udstedt aktieoption.

Eksempel på indre værdi

Luminescence Corporation er et privatejet selskab. Det udsteder et $ 5.000.000 konvertibelt gældsinstrument, der kan konverteres til selskabets almindelige aktie om to år til en konverteringskurs på $ 12 (hvilket også er aktiens aktuelle dagsværdi). Der er en yderligere bestemmelse i gældsaftalen om, at konverteringskursen falder til $ 8 på 18 måneder, hvis Luminescence ikke gennemfører en børsintroduktion inden den dato.

Konverteringsmulighedens egenværdi beregnes som følger:

(Fundet finansiering ÷ Endelig konverteringspris) × Forskel i konverteringspriser)

= ($ 5.000.000 ÷ $ 8) × ($ 12 - $ 8) = $ 2.500.000

Luminescens skal genkende den indre værdi af konverteringsindstillingen, når den udsteder det konvertible instrument.