Indkøb

Indkøb henviser til de aktiviteter, der kræves for at opnå varer og tjenester fra leverandører. Det er nødvendigt at sikre, at køb foretages til rimelige priser og fra velrenommerede leverandører. Det er især vigtigt for indkøbsgruppen at fokusere på at skaffe materialer og tjenester, der mangler, og som kan forstyrre virksomhedens drift, hvis de ikke er tilgængelige, når det er nødvendigt. Standard indkøbstrin er:

  1. Afdelingen indsender en indkøbsrekvisition for en bestemt vare.

  2. Indkøbsagent finder flere mulige leverandørkandidater.

  3. Indkøbsagent vælger den leverandør, der har den bedste kombination af pris, kvalitet og leveringstid, og kan forhandle nogle vilkår for købet.

  4. Indkøbsagent udsteder en indkøbsordre til den valgte leverandør.

  5. Leverandøren leverer varen, som det modtagende personale matcher indkøbsordrekopien leveret af indkøbsagenten.

  6. Det modtagende personale leverer den modtagne vare til den afdeling, der oprindeligt rekvirerede den.