Negativ tilbageholdt indtjening

Når et selskab registrerer et overskud, registreres overskuddets størrelse fratrukket udbytte, der er udbetalt til aktionærerne, i tilbageholdt indtjening, hvilket er en aktiekonto. Når et selskab registrerer et tab, registreres dette også i tilbageholdt indtjening. Hvis tabets størrelse overstiger den fortjeneste, der tidligere er registreret på den tilbageholdte indtjeningskonto som begyndende tilbageholdt indtjening, siges det at en virksomhed har negativ tilbageholdt indtjening. Negativ tilbageholdt indtjening kan opstå for et rentabelt selskab, hvis det udlodder udbytte, der samlet er større end det samlede beløb af sin indtjening siden selskabets grundlæggelse.

Negativ tilbageholdt indtjening vises som en debet-saldo på kontoen for tilbageholdt indtjening snarere end den kreditsaldo, der normalt vises for et rentabelt selskab. På selskabets balance beskrives negativ tilbageholdt indtjening normalt i en separat linjepost som et akkumuleret underskud.

Negativ tilbageholdt indtjening kan være en indikator for konkurs, da det indebærer en langsigtet række tab. I sjældne tilfælde kan det også indikere, at en virksomhed var i stand til at låne midler og derefter uddele disse midler til aktionærer som udbytte; denne handling er dog normalt forbudt af en långivers lånepagter.