Gevinst ved pensionering af obligationer

En gevinst ved pensionering af obligationer opstår, når en obligationsudsteder køber obligationer tilbage for mindre end størrelsen af ​​den tilknyttede forpligtelse. Forpligtelsen er den regnskabsmæssige værdi af obligationerne dette er obligationernes pålydende værdi minus eventuel ikke-amortiseret diskontering (eller plus eventuel ikke-amortiseret præmie) minus eventuelle ikke-amortiserede obligationsudstedelsesomkostninger.

For eksempel udstedte et selskab obligationer på $ 100.000 for fem år siden til en præmie på $ 5.000. Præmien, der ikke er afskrevet, er nu $ 4.000. Den regnskabsmæssige værdi af obligationen er derfor $ 104.000. Virksomheden køber obligationer tilbage for $ 102.000. Forskellen mellem tilbagekøbsprisen og den regnskabsmæssige værdi er $ 2.000, hvilket er den gevinst, virksomheden kan indregne ved pensionering af obligationer.