Gældssikkerhed

En gældssikkerhed er enhver form for sikkerhed, der skal betales tilbage fuldt ud til investoren sammen med renter. Investoren har ret til at handle med sikkerhed til en tredjepart. Risikoen forbundet med en gældssikkerhed er generelt mindre end en aktiesikkerhed, da lånebeløbet i sidste ende skal tilbagebetales. Eksempler på gældspapirer er obligationer, konvertibel gæld, kommercielt papir, pengebrev og indløselige foretrukne aktier.