Eksplicit omkostningsdefinition

Eksplicitte omkostninger er de omkostninger, der er registreret i en virksomheds regnskaber. Som sådan har de et tydeligt papirspor, der er let at identificere og registrere. En virksomheds rentabilitet bestemmes, efter at alle eksplicitte omkostninger er trukket fra indtægterne. Eksempler på eksplicitte omkostninger er solgte omkostninger, kompensationsomkostninger, lejeomkostninger og forsyningsudgifter. Afskrivningsomkostninger betragtes også som en eksplicit omkostning, da de vedrører de løbende omkostninger ved et sæt anlægsaktiver. Eksplicitte omkostninger er inkluderet i formuleringen af ​​en virksomheds årlige budget under antagelse om, at de vil blive afholdt igen i fremtiden.

Omvendt er implicitte omkostninger ikke klart defineret og er derfor ikke medtaget i en virksomheds regnskabsoptegnelser. De anses for at være mere en mulighedsomkostning, hvilket er værdien af ​​en aktivitet, der ikke blev forfulgt. F.eks. Kunne den tid, der blev brugt på at udvikle et nyt produkt, have været brugt på at revidere designet af et eksisterende.

Eksplicitte omkostninger indgår i beregningen af ​​en virksomheds rentabilitet, mens implicitte omkostninger kun betragtes som en del af en beslutningsproces, når ledelsen vælger mellem alternative handlinger.