Batchbehandling

Batchbehandling er behandling af data forsinket. Denne tilgang bruges ofte, når følgende problemer er til stede:

  • Aktualitet . Der er ikke noget øjeblikkeligt behov for informationen, så det er rimeligt at udsætte behandlingen.

  • Effektivitet . Der er øgede omkostninger forbundet med øjeblikkelig behandling af data, eller det er muligt at øge effektiviteten af ​​operationer ved at forsinke behandlingen.

For eksempel kan batchbehandling være et rimeligt alternativ til regnskab, når der er et stort antal transaktioner i salgsjournalen; i dette tilfælde kan de kun aggregeres og bogføres til hovedbogen kun med lange intervaller, f.eks. en gang om måneden. På samme måde kan lønmodtager vælge at indtaste alle medarbejdernes tidskort i en batch. Ved at gøre det kan hun forblive i tidsindtastningsdataindtastningsmodulet i regnskabssystemet, der er konfigureret til den mest effektive dataindtastning af tidskortoplysninger.

Selvom batchbehandling kan virke som den mest effektive tilgang, kan det føre til forkerte resultater. For eksempel, hvis lagerekspert ventede et par dage på, at lagertransaktionsdokumenter blev samlet, inden de blev indtastet i en batch, ville resultatet være lagerregistreringer, der indeholder forkerte enhedsmængder, indtil det tidspunkt, hvor dokumenterne er fuldt indtastet. Da merchandising-, forsendelses- og produktionsaktiviteter alle er afhængige af nøjagtige lagerregistreringer, ville virkningerne af at bruge batchbehandling være skadelige for disse operationer.