Basislagermetode

Basislagermetoden er en værdiansættelsesteknik for vareaktivet, hvor den mindste beholdningsbehov, der er nødvendig for at opretholde driften, registreres til anskaffelsesprisen, mens LIFO-metoden anvendes på al yderligere beholdning. Denne fremgangsmåde er ikke acceptabel under almindeligt accepterede regnskabsprincipper.