Finansieret gæld

Finansieret gæld er penge erhvervet ved salg af langsigtede værdipapirer. Den mest almindelige form for finansieret gæld er obligationer. Konceptet anvendes normalt på gældsinstrumenter, der ikke forfalder inden for de næste 12 måneder. Den finansierede gældsperiode stammer fra de rentebetalinger, der foretages for at opnå brug af midler - faktisk finansieres gælden ved betaling af renter. Dette er en relativt sikker form for gældsfinansiering, da låntager kan låse en rente i en længere periode.