Urolig gældsstrukturering

En urolig gældsstrukturering opstår, når en kreditor af økonomiske eller juridiske årsager i forbindelse med sin debitors økonomiske vanskeligheder giver en debitor indrømmelse, som den normalt ikke ville overveje. En debitor har økonomiske vanskeligheder, når en af ​​følgende betingelser er til stede:

  • Det er misligholdt på nogen af ​​dets gæld;
  • Det er i konkurs;
  • Det har værdipapirer, der er blevet fjernet;
  • Det kan ikke skaffe midler fra andre kilder;
  • Det projicerer, at det ikke kan betjene sin gæld eller
  • Der er betydelig tvivl om, hvorvidt det fortsat kan være en fortsat bekymring.

En koncession kan omfatte omstrukturering af en gælds vilkår (såsom en reduktion i forfalden rente eller hovedstol eller en forlængelse af forfaldsdatoen) eller betaling i en anden form end kontanter, såsom en kapitalandele i debitor.

En debitor, der kan få midler fra andre kilder end långiveren til markedsrenter, er generelt ikke involveret i en urolig gældsstrukturering.