Cirkulerende kapital

Cirkulerende kapital henviser til de midler, der konstant bruges til at betale for kerneforretningsaktiviteter, som er aktiviteter involveret i oprettelse af varer og tjenester. Dette kan omfatte alle typer lager- og driftsudgifter.

Den anden type kapital er fast kapital; udtrykket refererer til midler investeret i en virksomhed i mere end en produktionscyklus (som typisk ikke er mere end et år). For at øge investeringsafkastet kan ledelsen fokusere på at minimere mængden af ​​fast kapital. Hvis du gør det, efterlader det, der kan være en væsentligt reduceret kapital, til at finansiere en virksomhed.