Grad af relativ likviditet

Graden af ​​relativ likviditet er den andel af en organisations pengestrømme, der genereres af normale operationer, og som er tilgængelig til afvikling af kortfristede forpligtelser. Den del af kontanter, der kan bruges i denne måling, er kun de disponible kontanter til brug ved afvikling af forpligtelser inden for et bestemt datointerval. En virksomhed, der har en lavere grad af relativ likviditet, kan have svært ved at afvikle sine forpligtelser rettidigt.