Unormal ødelæggelse

Unormal ødelæggelse er den mængde skrot, der genereres af en produktionsproces, der overstiger det normale forventede niveau. Omkostningerne ved denne overskydende ødelæggelse opkræves som udgifter. Unormal ødelæggelse har mange årsager, herunder forkert brugeruddannelse, forkerte maskineindstillinger og materialestandard af mindre standard.

For eksempel har en produktionsproces en forventet ødelæggelsesrate på 5%. En produktionskørsel til en værdi af $ 1.000.000 påbegyndes, for hvilken standard skrotomkostninger forventes at være $ 50.000. Det faktiske skrotbeløb viser sig at være $ 58.000, så det unormale skrot, der er knyttet til produktionskørslen, er $ 8.000.