Regnskabsbegivenhed

En regnskabshændelse er noget, der ændrer de oplysninger, der rapporteres i en organisations regnskab. Denne begivenhed registreres som en forretningstransaktion gennem enhedens bogføringssystem, enten ved hjælp af en journalpost eller en post gennem et af modulerne i regnskabssoftwaren.

En regnskabshændelse kan udløses af en handling uden for organisationen, såsom salg af varer eller tjenester til en tredjepart eller salg af et aktiv. En begivenhed kan også være intern, såsom en transaktion til registrering af afskrivningen på et aktiv.