Påskønnelse

Vurdering er en stigning i værdien af ​​et aktiv over tid. Dette er en af ​​hovedårsagerne til, at investorer besidder bestemte aktiver, såsom almindelig aktie, fast ejendom, sjældne mønter og illustrationer.

Der er en række grunde til, at aktiver kan værdsættes, herunder følgende:

  • Leveringen af ​​et aktiv kan blive begrænset

  • Efterspørgslen efter et aktiv kan stige

  • Inflationsraten kan stige (skønt den resulterende styrkelse faktisk kan være afskrivninger, når stigningen justeres for inflation)