Indirekte arbejdskraft

Indirekte arbejdskraft er omkostningerne ved alt arbejde, der understøtter produktionsprocessen, men som ikke er direkte involveret i den aktive konvertering af materialer til færdige produkter. Eksempler på indirekte arbejdsstillinger er:

  • Produktionsleder

  • Indkøbspersonale

  • Materialehåndteringspersonale

  • Materialestyringspersonale

  • Kvalitetskontrol personale

Omkostningerne ved disse typer af indirekte arbejdskraft opkræves til fabriksomkostninger og derfra til produktionsenheder, der er fremstillet i rapporteringsperioden. Dette betyder, at omkostningerne ved indirekte arbejdskraft i forbindelse med produktionsprocessen ender i enten slutter lagerbeholdningen eller prisen på solgte varer.

Indirekte arbejdskraft refererer også til mange typer administrative arbejdsstillinger, såsom:

  • Enhver regnskabsposition

  • Enhver marketingposition

  • Enhver ingeniørstilling

Omkostningerne ved disse positioner kan ikke spores til produktionsaktiviteter, og de opkræves således som udgifter.

Omkostningerne ved begge typer indirekte arbejdskraft kan fuldt ud belastes med omkostningerne ved ydelser og lønskat til økonomisk analyse eller omkostningsregnskab, da disse ekstraomkostninger er tæt forbundet med de indirekte arbejdspositioner.