Afregning

Afregning er afslutningen på en transaktion, hvor levering foretages af sælgeren og betaling udstedes af køberen. Konceptet kan bruges til at bestemme datoen for indtægtsindregning fra sælger.