Når dårlig gældsudgift kan være negativ

Hvis ikke-opkrævbare tilgodehavender afskrives, når de forekommer (metoden med direkte afskrivning), vil der være tidspunkter, hvor en kunde uventet betaler en faktura, efter at den er afskrevet. I et sådant tilfælde er den korrekte behandling at tilbageføre afskrivningen, hvilket vil give en negativ udgift på gæld, hvis den oprindelige afskrivning sker en måned tidligere end tilbageførslen.

På den anden side, hvis fradragsmetoden bruges, og der beregnes et anslået beløb til ugældsudgift hver måned, kan en uventet kundebetaling muligvis ikke resultere i en tilbageførsel af den oprindelige udgift til dårlig gæld. I stedet for da antagelsen bag tilladelsesmetoden er, at nogle tilgodehavender ikke kan samles (vi ved bare ikke hvilken), vil regnskabsføreren normalt ikke reducere saldoen i godtgørelsen for tvivlsomme konti.

Således vil metoden, der anvendes til at registrere dårlig gæld, være den afgørende faktor for, hvorvidt en virksomhed nogensinde vil opleve en negativ udgift på gæld.