Annonceomkostninger

Annonceudgifter er en hovedkontokonto, hvor den forbrugte mængde annonceringsomkostninger gemmes. Det periodiske beløb for denne omkostning indregnes i afsnittet salg, generelle og administrative omkostninger i resultatopgørelsen. Saldoen på denne konto nulstilles til nul ved udgangen af ​​hvert regnskabsår, så den kan udfyldes i det næste år med nye annonceringsudgifter.