Hårdt aktiv

Et hårdt aktiv er et materielt aktiv; noget der kan ses og berøres. Et hårdt aktiv har historisk været den mest almindelige type langvarige aktiver, såsom produktionsudstyr, bygninger og køretøjer. Hårde aktiver inkluderer også finansielle aktiver såsom kontanter og omsættelige værdipapirer. Deres omkostninger er alle sammenlagt i en organisations balance.

Hårde aktiver kan danne grundlaget for værdiansættelsen af ​​en virksomhed, men det udelukker værdien af ​​immaterielle aktiver såsom intellektuel ejendom og branding, som kan være ret værdifuldt.

Hårde aktiver kan defineres snævrere som materielle aktiver, der har egen værdi, såsom råvarer, jord og erhvervsejendomme.