Kaizen definition

Kaizen er en kontinuerlig forbedringsproces, der er målrettet mod små, inkrementelle forbedringer af eksisterende processer. Det involverer normalt en stor del af en organisations arbejdsstyrke. Kaizen er mest målrettet mod produktionsprocesser, men kan anvendes overalt i en virksomhed. Hensigten bag at foretage disse ændringer er at forbedre kvalitets- og effektivitetsniveauer i en virksomhed med fokus på koncepter som standardisering af arbejdet, eliminering af affald og just-in-time aktiviteter. Når de følges i lang tid, kan kaizen resultere i betydelige forbedringer af en organisation, der stærkt kan styrke sin konkurrenceposition. Der er to variationer på det grundlæggende koncept, som er:

  • Kaizen blitz . Dette er et tæt fokus for kaizen-aktiviteter på en bestemt proces med det formål at gennemføre et stort antal små ændringer inden for en kort periode.

  • Kaizen brast . Dette er anvendelsen af ​​en bestemt kaizen-teknik på en proces.

Den grundlæggende procesflow for vedtagelse af kaizen er først at vurdere et eksisterende system, derefter planlægge de ændringer, der skal foretages, derefter vedtage ændringerne og endelig evaluere resultaterne af ændringen. Kaizen-facilitatorer får træning og certificering, før de får lov til at deltage i kaizen-aktiviteter.