Underkapitel S-selskabet

Et underkapitel S-selskab er en form for virksomhedsorganisation, hvorunder forpligtelsen til at betale indkomstskat overføres til organisationens aktionærer. Et S-selskab beskattes som et partnerskab, hvilket eliminerer dobbeltbeskatningen forbundet med et aktionærudbytte, som et normalt selskab lider under, hvor selskabet beskattes af sin indkomst, og derefter beskattes dets aktionærer efter deres modtagelse af udbytteindtægter fra virksomheden . I stedet overføres al virksomhedens indtjening til og anerkendes af ejerne på deres individuelle selvangivelse. En ekstra fordel er, at aktionærerne er beskyttet mod enhver forpligtelse, som selskabet pådrager sig.

En ulempe ved underkapitel S-formatet er, at aktionærerne, der rapporterer selskabets indkomst på deres selvangivelse, skal betale indkomstskat af disse beløb, selvom de ikke har modtaget en distribution fra virksomheden. Det betyder, at der kan være et stort pres for virksomheden til regelmæssigt at distribuere kontanter til sine aktionærer, hvilket kan forstyrre den dannelse af kapital, der er nødvendig for at vokse forretningen. Således fungerer S-selskabsstrukturen muligvis ikke godt for en virksomhed, der kræver en stor investering i anlægsaktiver og arbejdskapital.

På grund af skattegennemgangsstatus for denne type organisation rapporterer virksomheden ikke en indkomstskatteudgift på sin resultatopgørelse og rapporterer heller ikke en indkomstskatteforpligtelse på sin balance.

Underkapitel S-organisationstypen er kun tilladt, hvis en organisation har 100 eller færre aktionærer, er et indenlandsk selskab (dvs. ikke udenlandsk), kun har en klasse almindelige aktier og kun har visse typer berettigede aktionærer.

Udtrykket "Underkapitel S" kommer fra det segment af United States Internal Revenue Code (kapitel 1, underkapitel S), hvor reglerne for dannelse og drift af underkapitel S-selskaber er placeret.

Lignende vilkår

Et underkapitel S-selskab er også kendt som et S- selskab eller et S-selskab.