Tæt holdt selskab

Et tæt holdet selskab er et selskab, hvis aktier for det meste ejes af en lille gruppe investorer. Familieejede virksomheder anses normalt for at være tæt holdte og administreres ofte af familiemedlemmer. Aktierne i en sådan enhed handles normalt ikke offentligt.

IRS definerer et tæt holdet selskab som et selskab, hvor fem eller færre investorer ejer mindst halvdelen af ​​alle udestående aktier på ethvert tidspunkt i den sidste halvdel af skatteåret, og som ikke er et personlig servicefirma. Eksempler på personlige tjenester er regnskab, rådgivning og advokatpraksis.

Det kan være vanskeligt at få en vurdering af aktierne i denne type enhed, da der er så få salg af de aktier, hvorfra en pris kan udledes.