Administreret pris

En administreret pris dikteres af en enhed, der kan erstatte virkningerne af udbud og efterspørgsel. For eksempel kan en myndighedskommission indstille den pris, som el skal opkræves af kunder. Tilsvarende kan en virksomhed med monopol over et centralt råmateriale fastsætte en pris, der er højere end markedet ellers ville betale. Eller et oliekartel sætter olieprisen højere end den pris, som et frit fungerende marked ville fastsætte. Disse eksempler er alle tilfælde af administrerede priser.

Administrerede priser kan have negative virkninger. For eksempel, når en lokal regering fastsætter husleiekontrol, skal udlejere opkræve leje, der er lavere end markedet, og er derfor mindre tilbøjelige til at opretholde ejendomme. Tilsvarende, når et oliekartel opkræver for høje priser, reagerer brugerne ved at søge efter alternative energiformer. Således har administrerede priser tendens til at vride markederne og forårsager usædvanlig adfærd fra deltagerne.